2003, letní semestr

 • 13. 2. 2003, 13.00 hod. P. Girg (CAM FAV ZČU): Matematické modely povodní I

 • 20. 2. 2003, 13.00 hod. P. Girg (CAM FAV ZČU): Matematické modely povodní II

  J. Slovan (KMA FAV ZČU): Nestacionární netlakové proudění s prosakováním

 • 13. 3. 2003, 13.00 hod. S. Robinson (Wake Forest University, Winston Salem, USA): Multiple Positive Solutions For Elliptic Boundary Value Problems

  G. Bognár (Univerzita Miškolc, Maďarsko): Isoperimetric inequalities for nonlinear PDEs

 • 27. 3. 2003, 13.00 hod. P. Takáč (Univerzita Rostock): Spectral Problems for Quasilinear Elliptic Equations with Homogeneity

  F. Zaouch (Univerzita Rostock): Time-Periodic Solutions of the Ginzburg-Landau Equations in Superconductivity

 • 17. 4. 2003, 13.00 hod. P. Krejčí (MÚ AV ČR, Praha): Regulované funkce a singulární diferenciální rovnice

 • 24. 4. 2003, 13.00 hod. J. Bečvář (MFF UK, Praha): Hyperkomplexní čísla

  P.A. Binding (University of Calgary): Sturm-Liouville problems with eigenvalue dependent boundary conditions

 • 15. 5. 2003, 13.00 hod. J. Kratochvíl (VUT Brno): Formulace úlohy neustáleného proudění vody s volnou hladinou, ochrannou hrází a jejím podložím - Stefanova úloha s neznámou pohyblivou hranicí

 • Srdečně zvou
  Pavel Drábek a Marek Brandner
   


  Home


  Seminář

  2004 letní semestr
  2003 zimní semestr
  2003 letní semestr
  2002 zimní semestr
  2002 letní semestr
  2001 zimní semestr
  2001 letní semestr
  2000 zimní semestr
  2000 letní semestr
  1999 zimní semestr
  1999 letní semestr
  1998
  1997
  1996

  Výběrové přednášky
  1998