2002, letní semestr

 • 21. 3. 2002 J. Slovan (KMA FAV ZČU): Hahnova-Banachova věta a oddělitelnost konvexních množin

 • 28. 3. 2002 J. Kovařík (KMA FAV ZČU): Funkce operátorů a spektrální rozklad I

 • 4. 4. 2002 J. Kovařík (KMA FAV ZČU): Funkce operátorů a spektrální rozklad I

 • 11. 4. 2002 A. Janka (KMA FAV ZČU): Multigridní metody pro dynamiku tekutin

 • 18. 4. 2002 G. Jaiani (Univerzita Tbilisi): On the mathematical theory of cusped elastic plates and beams

 • 25. 4. 2002 J. Eisner (CAM FAV ZČU, MÚ AV ČR): Hladká bifurkace pro variační nerovnice

 • 2. 5. 2002 J. Bláha (KMA FAV ZČU): Funkce operátorů a spektrální rozklad II

 • 16. 5. 2002 J. Bečvář (MFF UK Praha): Počtářské umění Archimédovo

 • Srdečně zvou
  Pavel Drábek a Marek Brandner
   


  Home


  Seminář

  2004 letní semestr
  2003 zimní semestr
  2003 letní semestr
  2002 zimní semestr
  2002 letní semestr
  2001 zimní semestr
  2001 letní semestr
  2000 zimní semestr
  2000 letní semestr
  1999 zimní semestr
  1999 letní semestr
  1998
  1997
  1996

  Výběrové přednášky
  1998