2000, zimní semestr

 • 12. 10. 2000 Petr Nečesal (CAM FAV ZČU, Plzeň):
  Zobecněné spektrum okrajových úloh pro diferenciální rovnici 4. řádu

 • 19. 10. 2000 Aleš Matas (CAM FAV ZČU, Plzeň):
  Existence periodických řešení nelineární diferenciální rovnice 2. řádu

 • 26. 10. 2000 Milan Kučera (CAM FAV ZČU, Plzeň, MÚ AV ČR, Praha):
  Habilitační přednáška

 • 9. 11. 2000 A. Zlotnik (Moscow Power Engineering Institute, Moskva):
  Global weak solutions to equations of a viscous heat-conducting gas in 1D (uniqueness, existence, regularity, homogenity)

 • 16. 11. 2000 Petr Nečesal (CAM FAV ZČU, Plzeň):
  Řešitelnost okrajových úloh pro nelineární diferenciální rovnici 4. řádu v rezonanci

 • 23. 11. 2000 Aleš Matas (CAM FAV ZČU, Plzeň):
  Existence periodických řešení rovnice matematického kyvadla

 • 7. 12. 2000, 13.30 Jindřich Bečvář (MFF UK, Praha):
  Nicole Oresme

 • 14. 12. 2000 Jiří Čížek (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Monotonní posloupnosti

 • Srdečně zvou
  Pavel Drábek a Marek Brandner
   


  Home


  Seminář

  2004 letní semestr
  2003 zimní semestr
  2003 letní semestr
  2002 zimní semestr
  2002 letní semestr
  2001 zimní semestr
  2001 letní semestr
  2000 zimní semestr
  2000 letní semestr
  1999 zimní semestr
  1999 letní semestr
  1998
  1997
  1996

  Výběrové přednášky
  1998