2000, letní semestr

 • 17. 2. 2000 Josef Daněk, Jan Frisch (CAM FAV ZČU, Plzeň):
  Clustering pomocí MPI, úvod do paralelního prostředí CAM - LYRA

 • 24. 2. 2000 Jiří Kroc (ÚFY ZČU, Plzeň):
  Modelování přírodních jevů buněčnými automaty (ps-file, MPEG-files)

 • 2. 3. 2000 Milan Konečný (Svatoplukovo centrum a Ostravská univerzita):
  Poznámky k aplikacím funkcionální analýzy v problémech s hyperelastickými materiály

 • 9. 3. 2000 Petr Tomiczek (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Nelineární diferenciální rovnice 2. řádu
                                 aneb
                   Jak se udržet v sedle

 • 16. 3. 2000 Josef Voldřich (Plzeň):
  Metoda škálování přes kouli v R^N a odvození korelačních rovnic

 • 27. 4. 2000 Jiří Fiala (FHS ZČU Plzeň, MFF UK Praha):
  Łukasiewiczova logika

 • 11. 5. 2000 Jiří Bečvář (UK, Praha):
  Leonardo Pisánský

 • Srdečně zvou
  Pavel Drábek a Marek Brandner
   


  Home


  Seminář

  2004 letní semestr
  2003 zimní semestr
  2003 letní semestr
  2002 zimní semestr
  2002 letní semestr
  2001 zimní semestr
  2001 letní semestr
  2000 zimní semestr
  2000 letní semestr
  1999 zimní semestr
  1999 letní semestr
  1998
  1997
  1996

  Výběrové přednášky
  1998