1999, zimní semestr

 • 7. 10. 1999 Jan Chleboun (MÚ AV ČR, Praha):
  Eliptická okrajová úloha definovaná na oblasti s nejistou hranicí: Jak nejistota ovlivňuje řešení?

 • 14. 10. 1999 Jiří Kobza (Univerzita Palackého, Olomouc):
  Optimální interpolace a vyhlazování splajny

 • 21. 10. 1999 Jan Čepička (CAM FAV ZČU, Plzeň):
  Bifurkační jevy v nelineárních dynamických systémech

 • 2. 11. 1999, 10:00 Steve Robinson (Wake Forest University, USA):
  Two Point Boundary Value Problems at Resonance

 • 4. 11. 1999 Petr Přikryl (MÚ AV ČR, Praha, KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Metoda sdružených gradientů a její použití při řešení PDR

 • 11. 11. 1999 Petr Přikryl (MÚ AV ČR, Praha, KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Efektivní iterační metody pro soustavy lineárních algebraických rovnic s nesymetrickými maticemi - přehled

 • 18. 11. 1999 Ivan Hlaváček (MÚ AV ČR, Praha):
  Metoda spolehlivých řešení úloh s nejistými vstupními daty

 • 25. 11. 1999 Ivan Straškraba (MÚ AV ČR, Praha):
  Globální chování řešení Navierových-Stokesových rovnic pro stlačitelné tekutiny

 • 2. 12. 1999 Josef Daněk, Jan Frisch (CAM FAV ZČU, Plzeň):
  Clustering pomocí MPI, úvod do paralelního prostředí CAM - LYRA

 • 9. 12. 1999 Jiří Reif (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Problémy matematické statistiky řešené na KMA FAV ZČU

 • Srdečně zve
  Pavel Drábek
   


  Home


  Seminář

  2004 letní semestr
  2003 zimní semestr
  2003 letní semestr
  2002 zimní semestr
  2002 letní semestr
  2001 zimní semestr
  2001 letní semestr
  2000 zimní semestr
  2000 letní semestr
  1999 zimní semestr
  1999 letní semestr
  1998
  1997
  1996

  Výběrové přednášky
  1998