1999, letní semestr

 • 25. 2. 1999 Tomáš Kaiser (???):
  Variace na Hellyho větu

 • 4. 3. 1999 František Nožička (Praha):
  Některé vlastnosti ryze konvexních funkcí v souvislosti s parametrickými optimalizačními problémy

 • 11. 3. 1999 Jiří Čížek (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Podmínky integrovatelnosti funkcí holomorfních na jednotkovém kruhu

 • 18. 3. 1999 Alois Kufner (KMA FAV ZČU, Plzeň, MÚ AV ČR, Praha):
  P - laplacián s degenerací

 • 25. 3. 1999 Stanislav Racek (KIV FAV ZČU, Plzeň):
  Kategorizace a typy modelů využívaných (zejména) při návrhu výpočetních systémů

 • Srdečně zve
  Pavel Drábek
   


  Home


  Seminář

  2004 letní semestr
  2003 zimní semestr
  2003 letní semestr
  2002 zimní semestr
  2002 letní semestr
  2001 zimní semestr
  2001 letní semestr
  2000 zimní semestr
  2000 letní semestr
  1999 zimní semestr
  1999 letní semestr
  1998
  1997
  1996

  Výběrové přednášky
  1998