1998

 • 5. 3. 1998 Petr Vopěnka (MFF UK Praha):
  Calculus infinitesimalis

 • 12. 3. 1998 Petr Girg (CAM ZČU Plzeň):
  Periodická a Neumannova úloha pro quasilineární differenciální rovnici druhého řádu

 • 19. 3. 1998 Petr Preuss (KTE ZČU Plzeň):
  Nový přístup k formulaci Maxwellových rovnic

 • 26. 3. 1998 Kateřina Trlifajová (MFF UK Praha):
  Alternativní teorie množin

 • 2. 4. 1998 Jan Eisner (CAM ZČU Plzeň):
  Systémy reakce difúze s nestandardními okrajovými podmínkami I.

 • 9. 4. 1998 Jan Eisner (CAM ZČU Plzeň):
  Systémy reakce difúze s nestandardními okrajovými podmínkami II.

 • 16. 4. 1998 Jan Čepička (CAM ZČU Plzeň):
  Atraktory sineGordonovy rovnice

 • 23. 4. 1998 Milan Kučera (CAM ZČU Plzeň):
  Bifurkace stacionárních a periodických řešení variačních nerovnic I.

 • 30. 4. 1998 Milan Kučera (CAM ZČU Plzeň):
  Bifurkace stacionárních a periodických řešení variačních nerovnic II.

 • 14. 5. 1998 Milena Tuchanová (KMA ZČU Plzeň):
  Několik poznámek k Hardyho nerovnosti

 • 21. 5. 1998 Jaromír Antoch (MFF UK, Praha):
  O potížích se simulacemi

 • 28. 5. 1998 Josef Daněk (CAM ZČU Plzeň):
  Hybridní a smíšené variační přístupy

 • 15. 10. 1998 Josef Polák (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Podivuhodný svět Maxwellových rovnic

 • 22. 10. 1998 Zdeněk Ryjáček (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Uzávěrové operace na grafech aneb Co bychom rádi paralelně počítali

 • 29. 10. 1998 Roman Čada (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Strukturální podmínky versus podmínky Diracova typu pro hamiltonovské vlastnosti grafů

 • 5. 11. 1998 Jan Brousek (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Charakterizace trojic zakázaných podgrafů pro hamiltonicitu aneb Bomba z Tater

 • 12. 11. 1998 Jan Frisch (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Kinetická Boltzmanova rovnice

 • 19. 11. 1998 Štefan Schwabik (Matematický ústav AV ČR, Praha):
  Vývoj a projevy krizí matematické analýzy

 • 26. 11. 1998 Jiří Reif (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Od trivialit k lahůdkám: Řešení diferenciálních rovnic metodou Monte Carlo, náhodné procházky aj.

 • 3. 12. 1998, 13:00 Irena Rachůnková (Univerzita Palackého, Olomouc):
  Horní a dolní řešení okrajových úloh a topologicky stupeň

 • 3. 12. 1998, 14:00 Svatoslav Staněk (Univerzita Palackého, Olomouc):
  Funkcionální okrajové úlohy

 • 10. 12. 1998 Jiří Čížek (KMA FAV ZČU, Plzeň):
  Mocninné řady, které konvergují na celé konvergenční kružnici

  1998 - Výběrové přednášky

 • 4.5. 1998, 13:00, Martin Reed (Brunel University, United Kingdom): Unconstrained Optimization Methods for Large - Scale Problems.

 • 5.5. 1998, 14:00, Martin Reed (Brunel University, United Kingdom): Element Teaching Software: the FELIPE Package.

 • 6.5. 1998, 14:00, Martin Reed (Brunel University, United Kingdom): Application of Iterative Methods for Nonlinear FEM Analysis.

 • 8. 6. 1998, 14:00, Alfonso Castro (University of North Texas at Denton, U.S.A.): Sign changing solutions for an elliptic boundary value problem.

 • Srdečně zvou
  Pavel Drábek a Josef Polák
   


  Home


  Seminář

  2004 letní semestr
  2003 zimní semestr
  2003 letní semestr
  2002 zimní semestr
  2002 letní semestr
  2001 zimní semestr
  2001 letní semestr
  2000 zimní semestr
  2000 letní semestr
  1999 zimní semestr
  1999 letní semestr
  1998
  1997
  1996

  Výběrové přednášky
  1998