Zprávy o činnosti a oponentské posudky

Na konci každého kalendářního roku probíhá oponentské řízení a posuzování projektu. Zde uveřejňujeme předkládané zprávy o činnosti Centra aplikované matematiky a příslušné oponentské posudky za jednotlivé roky trvání projektu.
 


Home


Zprávy o činnosti

Zpráva 2000
Zpráva 1999
Zpráva 1998


Posudky 2000:
J. Neustupa
J. Daněček


Posudky 1999:
J. Neustupa
I. Straškraba
O. John


Posudky 1998:
Z. Dostál
J. Neustupa