Kontaktní adresa


 • Projekt byl již ukončen. Veškeré aktuální údaje naleznete na adrese:

  http://www.KMA.zcu.cz.


 • Kontaktní adresa pracoviště CAM na Fakultě Aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni:
  
    prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.     
    
     Univerzitní 22    tel: 377 632 601
      P.O.Box 314     fax: 377 632 602
     306 14 Plzeň   e-mail: pdrabek@kma.zcu.cz
  
  


 • Kontaktní adresa pracoviště CAM Matematického ústavu Akademie věd České republiky v Praze:
  
    Milan Kučera, DrSc.     
    
     Žitná 25       tel: (02) 2421 3973
     115 67 Praha     fax: (02) 2422 7633
              e-mail: kucera@math.cas.cz
  
  
 


Home


Kontakt


Univerzita
Katedra matematiky
Mat. ústav AV ČR