Aktivity

Oblasti teoretického výzkumu:

 • modely visutých mostů (Drábek, Holubová),
 • bifurkace a stabilita pro systémy reakce-difúze (Eisner, Kučera),
 • Fredholmova alternativa pro p-laplacián (Drábek),
 • nelineární okrajové úlohy v rezonanci s periodickou nelinearitou (Girg),
 • kvazilineární okrajové úlohy v rezonanci (Girg),
 • kontaktní úlohy (Daněk).


Oblasti numerických experimentů:

 • jednorozměrné modely visutých mostů (Čepička),
 • stabilita a bifurkace u systémů reakce-difuze (Čepička),
 • modely proudění tekutiny v dolní části močového ústojí (Brandner, Čepička),
 • model kyvadla se speciální pravou stranou (Čepička),
 • radiální symetrie pro p-laplacián (Čepička),
 • funkční závislost hraničních hodnot BD (Čepička).


Tvorba clusteru pracovních stanic

Pořádání pravidelného semináře a mezinárodních konferencí.
 


Home


Aktivity


Teorie
Numerika
Cluster
Semináře